Poslední koncert PSSU Most

Dne 23. dubna 2016 se od 19 hodin uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě koncert sborů partnerských měst Mostu a Meppel z Nizozemí.
Jako první vystoupil mužský pěvecký sbor Meppel Men's Choir (MMK) z Meppelu. Meppelský mužský sbor byl založen v roce 1926 a nyní má 40 členů. Repertoár sboru je různorodý, sekulární, klasický a moderní. Dirigentem je od od roku 2015 Roelof Bosma. Sbor pořádal koncerty v různých zemích Evropy, např. V Anglii, Německu, Belgii a Dánsku. V Česku sbor vystoupil v roce 1997 a to právě v Mostě. V městě Meppel hraje sbor úlohu ambasadora různých oficiálních a kulturních akcí.
V letošním jubilejním roce díky partnerství měst Most a Meppel bylo možné uspořádat koncert sboru MMK opět po 19 letech v městě Most. 
Jako druhé vystoupilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) z Mostu. PSSU byl založen českými učiteli v roce 1923. Největšího počtu členů sbor dosáhl v 80. letech, kdy se koncertů doma i v zahraničí účastnilo až 90 členů. V té době byl PSSU zván do pražského Rudolfina a vysílán i k reprezentaci do zahraničí. Repertoár sboru jsou převážně lidové písně, skladby českých i světových klasiků a hudba duchovní.
Po listopadu 1989 se v PSSU mnohé změnilo. Došlo k postupnému poklesu členů. I přesto se jeho 30 pěvcům podařilo v listopadu roku 2000 nazpívat CD „Pěvecký pozdrav z Mostu“. Na tomto CD jsou zastoupeni dirigenti Vlastimil Podlena a Zdeněk Frélich. Od roku 2013 vede sbor David Pražák. Svou nadšenou činností si PSSU udržuje velmi dobrou interpretační kvalitu, je členem celostátní pěvecké Unie českých pěveckých sborů (UČPS), pořádá koncerty, účastní se tradičního festivalu duchovní hudby Tibi laus v Mostě. 
Bohužel z důvodu pokračujícího postupného poklesu počtu pěvců vzhledem ke zvyšujícímu se věkovému průměru, nezájmu mladé generace a dalších důvodů došlo k poklesu pěvců až na současný počet 7. To vše vyvolalo rozhodnutí, že tento koncert bude po 93 letech působení pro PSSU poslední a sbor ukončí svou činnost.
Jako třetí vystoupil na koncertě Gassmannův komorní orchestr. Toto těleso bylo založené v roce 2013 a působí při Základní umělecké škole F.L.Gassmanna v Mostě. Umělecké obsazení orchestru tvoří profesionální hudebníci Severočeské filharmonie v Teplicích a orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Dirigentem orchestru je Zdeněk Hasil.
Na závěr koncertu vystoupily společně sbory MMK a PSSU se skladbami Bedřicha Smetany, Dmitri Bortnianského a J.L.Zvonaře. 
 
Pavel Prágl

Patrně poslední vystoupení PSSU před ukončením činnosti 

V sobotu 23. 4. 2016 od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se uskuteční koncert mužského pěveckého sboru Meppel Men's Choir z města Meppel v Nizozemsku. Organizátorem koncertu je město Most a PSSU bude hostem.  Na koncertě dále vystoupí Gassmann Chamber Orchestra z Mostu a Mannes Hofsing z  Holandska na varhany.

Vzpomínkový koncert na Vlastimilu Podlenu

Dne 11. března 2016 se konal na sále kina v Meziboří od 18 hodin vzpomínkový koncert na Vlastimila Podlenu, dlouholetého sbormistra Pěveckého sdružení severočeských učitelů v Mostě. 

Jako první na koncertě vystoupilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) s lidovými písněmi a skladbami českých i světových klasiků a hudbou duchovní. Dále následovalo vystoupení mužského pěveckého sboru Láska opravdivá z Brna, v jehož sboru působí vnuk Vlastimila Podleny. Repertoár se specializuje na pravoslavnou duchovní tvorbu a na českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, především Leoše Janáčka, Bedřicha Smetanu a Josefa Bohuslava Foerstera. Název sboru Láska opravdivá, podle stejnojmenné Janáčkovy skladby, má v názvu pěveckého sboru symbolizovat soulad duchovní hudby a lidové písně.

Po přestávce opět vystoupil sbor Láska opravdivá a poté se připojilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů, aby společně zazpívali některé skladby Josefa Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.

Součástí vzpomínkového koncertu byla také výstava ve foyer kina věnovaná osobnosti Vlastimila Podleny.

Pavel Prágl

PSSU Most

Vzpomínka na Vlastimila Podlenu 

Vlastíka Podlenu jsem poznal při vstupu do Pěveckého sdružení severočeských učitelů v roce 2001. Měl jsem velkou trému jak dopadnu při hlasové zkoušce. Velmi se mě ulevilo, když byl se mnou spokojen a zařadil mě do 1. tenoru. Ještě v roce 2001 ve sboru působilo asi 40 zpěváků a zkoušelo se na sále Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě. V té době vykonával funkci sbormistra a uměleckého vedoucího sboru.

V roce 2002 byl vyznamenán k jeho životnímu jubileu 70. let Hlavním výborem Unie českých pěveckých sborů za celoživotní záslužnou činnost v oblasti dětských pěveckých sborů Cenou Františka Lýska. Je rovněž nositelem Zlatého odznaku UČPS  s granáty. 

Vlastimil Podlena zasvětil své celoživotní úsilí hudbě. Svůj první dětský sbor založil jako učitel již v roce 1954 na Základní škole v Dolním Jiřetíně a byl jeho sbormistrem do roku 1964. V témže roce odešel do Základní školy v Meziboří, kde založil několik hudebních souborů. Působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 2002. V roce 1974 založil a 15 let vedl ženský pěvecký sbor v Meziboří.

Vlastík také působil jako člen Severočeského oblastního výboru UČPS Most, v porotách regionálních soutěží dětských pěveckých sborů a v přípravných výborech soutěží Tibi laus  a při setkávání pěveckých sborů Podkrušnohorské oblasti.

Od roku 1996 byl Vlastík sbormistrem Pěveckého sdružení severočeských učitelů a jeho uměleckým vedoucím. Díky osobnosti Vlastíka Podleny se utvořil ve sboru dobrý kolektiv, který slavil úspěchy při koncertech a vystoupeních doma i v zahraničí.

Dne 9. března 2012 jsem měl tu čest při příležitosti životního jubilea 80. let se zúčastnit slavnostního přijetí Vlastíka v kanceláři starosty pana Petra Červenky na MěÚ Meziboří. Starosta města pan Petr Červenka, ředitel Mezibořské Základní školy pan Jan Peška a zástupci komise pro občanské záležitosti a výročí předali Vlastimilu Podlenovi na Mezibořské radnici gratulace a dárky k jeho významnému životnímu jubileu. Za celoživotní úsilí věnované hudbě a aktivní činnost nominovalo město Meziboří Vlastimila Podlenu na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011.

Dne 15. června 2012 se v Meziboří konaly oslavy 45. výročí založení Základní školy, na níž učili i manželé Podlenovi. V rámci těchto oslav odpoledne od 17 hodin vystoupilo na sále zdejšího kina Pěvecké sdružení severočeských učitelů se svým jubilantem Vlastimilem Podlenou.

Dne 11. března 2016 na vzpomínkovém koncertě v kině Meziboří k jeho úmrtí 12.srpna 2015 obdržel Vlastimil Podlena od předsedkyně Oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů paní Hany Kultové Cenu Aloise Škarky.

Svou lásku k hudbě Vlastík po celý život předával jak mladé, tak i starší generaci. Tuto aktivní činnost vykonával ve svém volnu. Velmi si vážím všeho, co jsi udělal a jaký jsi byl člověk. PSSU Most děkuje svému sbormistrovi za jeho píli a trpělivost, kterou po mnoho let se sborem měl.

Pavel Prágl

člen výboru PSSU

Vzpomínkový koncert

Koncert PSSU Most a Mužského pěveckého sboru Láska opravdivá (MPS LO) Brno dne 11.3.2016 od 19 hodin na sále kina v Meziboří.

Jedná se o vzpomínkový koncert na dlouholetého sbormistra PSSU p.Vlastimila Podlenu, který většinu svého života prožil v Meziboří.  Ve sboru MPS LO působí vnuk Vlastimila Podleny, který má velkou zásluhu o uskutečnění tohoto koncertu.

Vánoční koncerty

  • 10. 12. 2015 od 19 hodin - Adventní koncert, Špejchar, Chomutov. Spolu s Jirkovským smíšeným sborem VOX Cantabilis
  • 17. 12. 2015 od 19 hodin - účast PSSU na České mši vánoční, Koncertní sál Domu kultury v Teplicích
  • 20. 12. 2015 od 16 hodin - Adventní koncert , 1. náměstí, Most

Jarní koncert PSSU

Jarní  koncert se koná dne 12. 6. 2015 od 18 hodin v ZUŠ Moskevská 13 v Mostě. Hostem PSSU bude smíšený pěvecký sbor Aurum z Chomutova. 

 

Národní cena UČPS za rok 2013 udělena sbormistru PSSU Most

Panu Zdeňku Frélichovi, sbormistru PSSU Most se v roce 2013 dostalo k jeho životnímu jubileu 70. let významného ocenění. PSSU podalo návrh na ocenění Oblastnímu výboru U ČPS už v říjnu 2012. Oblastní výbor ho svým doporučením předal na jednání Hlavního výboru v Praze téhož roku. Na jednání Hlavního výboru Unie dne 17.11.2014 byli zástupci Oblastního výboru oficiálně seznámeni s udělením výročních cen za rok 2013 s tím, že Cenu Bedřicha Smetany získal Zdeněk Frélich. Cena bude p. Zdeňku Frélichovi předána při nejbližší možné příležitosti před jeho sborovými příznivci.

Cena Bedřicha Smetany je nejvyšší sbormistrovské ocenění za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu. Cenu uděluje Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů AHUV.

Moc gratuluji!

Pavel Prágl

Vánoční koncert PSSU Most 19.12.2014 v Mostě.

PSSU se účastní pravidelně Vánočního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se koncert konal 19. prosince 2014 na pozvání pořadatele SGR-Plakát Most.

Vánoční koncert měl dvě části, ve druhé části byla opět zpívána Česká mše vánoční J.J.Ryby za doprovodu varhan. Mužskou část mše tentokrát posílil mužský sbor Smetana-Slovanka z Kladna, neboť v PSSU bohužel stále postupně klesá počet členů, takže tentokrát jich bylo přítomno již pouze osm. Ženskou část tradičně zajistil ženský sbor Clavis Cordium z Mostu. Koncert opět řídila Mgr. Eva Šimková, sbormistr sboru Clavis Cordium. Sóla zpívali sólisté Národního divadla v Praze.

Kostel byl tradičně téměř zaplněn pozornými posluchači. Účinkující byli za předvedené výkony odměněni dlouhým potleskem.

Pavel Prágl

Vystoupení PSSU na Vánočních trzích v Mostě

Na základě pozvání Statutárního města Most Pěvecké sdružení severočeských učitelů v úterý 16.12.2014 vystoupilo v 16 hodin na vánočních trzích na 1. náměstí v Mostě. Po zazpívání první písně na vyzvání moderátora přišel na podium nově zvolený primátor Mgr. Jan Paparega, který oficiálně zahájil Vánoční trhy v Mostě.

Koncert PSSU trval cca půl hodiny a bylo zazpíváno 12 adventních a vánočních skladeb. Koncertu se zúčastnilo 10 zpěváků, což vzhledem k malé ploše zastřešeného podia byl vyhovující počet. Počasí přálo a početné obecenstvo odměňovalo zpěváky průběžně potleskem.

Pavel Prágl 

Koncert PSSU v Seiffenu dne 6.12.2014

Na pozvání starosty Seiffenu (SRN) se PSSU Most zúčastnilo dne 6.12.2014 opět po dvou letech vystoupení spolu s dalšími 3 sbory z Německa adventního koncertu před Radnicí. Zpívání před Radnicí má v Seiffenu dlouhodobou tradici, jednalo se už o 24. Seiffenské vánoce. O pozvání se zasloužil mužský pěvecký sbor Anton Gűnther Chor ze Seiffenu, se kterým PSSU spolupracuje od roku 2010. Zpívalo se pod širým nebem, bez podia na otevřeném prostoru, který byl ale ozvučen. Každý sbor zpíval cca 0,5 hodiny. PSSU zpívalo jako poslední a jeho vystoupení bylo početným publikem dobře hodnoceno. Počasí přálo, nebyl sníh ani nepršelo či sněžilo, teplota byla mírně nad nulou, takže zpívání pod širým nebem proběhlo bez problémů.

Pavel Prágl

Nejbližší vystoupení

  • 6.12.2014, Seiffen, SRN, 15 hodin, před Radnicí, adventní a vánoční písně
  • 16.12.2014, Most, Vánoční trhy, 16 hodin, před Magistrátem města, Vánoční a adventní písně
  • 18.12..2014, Teplice, Dům kultury, 19 hodin, Česká mše vánoční J.J.Ryby
  • 19.12.2014, Most, Děkanský kostel, 18 hodin, Česká mše vánoční J.J.Ryby

Vystoupení ke Dni pro sv. Václava

Dne 28.9.2014 vystoupí PSSU Most od 15 hodin na "Dni pro sv. Václava 2014" ve vestibulu Střediska volného času v Mostě. 

Pořadatel: Středisko volného času Most, p.o. ve spolupráci s Občanským sdružením CIRKUS.

Oslavy 90.  výročí založení PSSU Most pokračovaly podzimním jubilejním koncertem.

V kostele sv. Václava v Mostě se dne 19.10.2013 konal podzimní jubilejní koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most k 90. výročí založení sboru. Tento koncert byl tentokrát věnován převážně duchovní hudbě. Na koncert byly pozvány dva spřátelé sbory a sice smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny a smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Koncert se konal pod záštitou primátora Mostu Vlastimila Vozky.

Podzimní jubilejní koncert byl věnován významnému členu PSSU Most panu Jiřímu Břízovi, který dlouhá léta působil v PSSU ve 2. tenoru a byl řadu let chorovodem. Svou skladatelskou činnost zaměřil Jiří Bříza na chrámovou hudbu, především na sborový zpěv při liturgii. Napsal desítky duchovních skladeb, které spolu se skladbami pro samotné varhany tvoří významný odkaz pro další generace.

Na koncert se dostavila předsedkyně Oblastního výboru UČPS paní Hana Kultová, která předala cenu Oblastního výboru UČPS dlouholetému sbormistru PSSU Most panu Zdeňku Frélichovi k jeho životnímu jubileu 70 let.

Koncert zahájilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, které pod  vedením sbormistrů Zdeňka Frélicha a Davida Pražáka zazpívalo skladby českých i zahraničních skladatelů. Velký potlesk sklidil spirituál „Já vím, že Pán“, v němž sólo zpíval David Pražák. Varhanní improvizace na motivy skladeb Jiřího Břízy zahrál Jan Zástěra, dirigent Hudby Hradní stráže v Praze.

Jako druhý vystoupil smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny, který je sdružením amatérských zpěváků. V repertoáru sboru jsou skladby od doby gotické až po současnost. Sbor zpívá v kostelech i světských prostorách i při mších. Vystupuje převážně v Lounech a v okolí Loun, ale postupně i v dalších okresech a  absolvoval rovněž několik zahraničních vystoupení.

Jako třetí vystoupil smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Sbor je vokálně –instrumentální soubor působící v Teplicích. Jeho činnost se zaměřuje na interpretaci historické a soudobé hudby regionálních autorů. Věnuje se v prvé řadě chrámové hudbě. Působí jako chrámový soubor na kůrech v Teplicích i v okolí, kde se účastní významných církevních svátků. Dalším pilířem jeho činnosti je pak hudební drama (zpěvohry a opery).

Na závěr zazpívaly všechny sbory společně skladbu Jana Zástěry „Perla ukrytá“, která je věnována cisterciáckému klášteru v Oseku.

Podzimnímu jubilejnímu koncertu předcházela pečlivá a namáhavá příprava všech vystupujících. Organizátoři věnovali mnoho úsilí, aby se koncert vydařil, což posluchači zaplněný kostel odměnil dlouhotrvajícím potleskem.

Pavel Prágl  

Pěvecké sdružení severočeských učitelů jubilující

V letošním roce slaví  Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) Most  90 let svého trvání (1923-2013). V současné době je to již jediný mužský pěvecký  sbor v Podkrušnohoří, který v současné době aktivně vystupuje na příležitostných koncertech. V minulosti sbor pracoval pod vedením významných dirigentů, z nichž nejznámější byl Alois Škarka, který převzal sbor v roce 1953 a řídil ho do roku 1991. V současné době pracuje sbor pod vedením hlavního sbormistra Zdeňka Frélicha.

Sbor oslavil toto významné výročí již jarním jubilejním koncertem konaným dne 23.5.2013 v ZUŠ F.L.Gassmanna v Mostě.

Podzimní jubilejní koncert připravuje PSSU na den 19. října 2013 od 16 hodin do kostela sv. Václava v Mostě od 16 hodin. Záštitu nad koncertem převzal primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka, který zároveň přislíbil osobní účast. PSSU se představí posluchačům především duchovními písněmi a spirituály. Jako hosté koncertu přijaly pozvání dva sbory a sice smíšený sbor Harmonie z Loun a smíšený sbor Collegium hortensis z Teplic.  

Koncerty PSSU přispívají vždy ke kulturnímu obohacení lidí nejen na Mostecku. PSSU svojí aktivní činnosti nadále zachovávají tradice sborové hudby naší vlasti. Svou činností naplňuje PSSU slova „Věna“ Bedřicha Smetany „Zpěvu dar všech srdcí vroucích vlasti budiž, vlasti věnován….“.

Věříme , že přijmete naše pozvání  a přejeme Vám příjemný hudební zážitek.

Velmi děkujeme Severočeským dolům a.s. Chomutov za peněžité dary, které již po dobu několika let významně pomáhají sboru v jejich koncertní činnosti.

Plakát jubilejního koncertu

Ing. Pavel Prágl

předseda PSSU Most

Významné jubileum

70 let hlavního sbormistra Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most pana Zdeňka Frélicha

Pan PhDr. Zdeněk Frélich se narodil 13.9.1943 v Chlumčanech u Loun. Po maturitě v roce 1960 studoval VŠ pedagogickou v Karlových Varech. Později připojil studium hudební výchovy u prof. Petra Ebena a prof. M. Košlera na FFUK Praha. Hudební teorii a skladbu studoval paralelně s pedagogickými studii již v Karlových Varech. Po absolvování Filozofické fakulty na Karlově univerzitě v Praze (obor český jazyk, hudební výchova), kde také složil na katedře dějin hudby rigorozní zkoušku z hudební výchovy, vyučoval v Černošíně u M. Lázní a v Lounech,  posléze na gymnáziu v Ústí nad Labem. Krátce také učil na SOU v Žatci. Poté přešel učit do Mostu na střední pedagogickou školu předměty své aprobace. V r. 1990 vykonával funkci zástupce ředitele, ale ještě téhož roku vyhrál konkurz na místo ředitele školského úřadu v Mostě. Po zrušení školského úřadu v roce 2002 se stal krajským školním inspektorem. V současné době je ve starobním důchodu.

Zdeněk Frélich je členem PSSU Most od roku 1976, v letech 1978 – 1991 vykonával funkci druhého sbormistra PSSU. V únoru roku 1991 odstoupil dlouholetý sbormistr PSSU Most Alois Škarka z místa uměleckého vedoucího a hlavního sbormistra. Výbor PSSU přesvědčil Zdeňka Frélicha, aby se ujal funkce hlavního sbormistra a uměleckého vedoucího. Ukázalo se, že jeho sbormistrovský talent a hudebnost jsou nemalé. Tuto funkci vykonával do roku 1995, kdy z pracovních důvodů musel z této funkce odejít. Po zrušení školského úřadu v roce 2002 se Zdeněk Frélich opět vrátil do řad PSSU. Přijal funkci chorovoda a byl jmenován zástupcem sbormistra. V roce 2012 po odstoupení Vlastimila Podleny se stal opět hlavním sbormistrem.

Zdeněk Frélich s PSSU získal na MSS Harmonie Lindenholzhausen (SRN) v roce 1993 2. cenu v kategorii mužských pěveckých sborů a 1. cenu v kategorii lidová píseň. Na MFS Pražské dny sborového zpěvu v roce 1994 zlaté pásmo, v 90. letech bylo PSSU rovněž pozváno na FSU do Jihlavy, kde premierovalo vítěznou skladbu maďarského skladatele pro mužský sbor.

Dále působí jako člen AHUV a účastní se jako člen v porotách dětských sborových soutěží.

Ing. Pavel Prágl

předseda PSSU Most

2013

Koncerty v roce 2013

26.11.2012 09:07
  Koncerty PSSU v druhé polovině roku 2013 22. 9., Osek, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, slavnostní koncert Spojených sborů Podkrušnohoří s Hudbou Hradní stráže (plk.Mgr.Jan Zástěra), od 16 hodin       Pořadatel: Město Osek 24. 9.,...

 

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most slaví úctyhodných 90 let existence. Oslavy vyvrcholí 23. května 2013 na slavnostním koncertě v  ZUŠ F.L.Gassmanna v Mostě , který se koná od 18 hodin.

Rádi bychom při této příležitosti oslovili všechny bývalé členy sboru ke společnému setkání i zpěvu na výše zmíněném koncertě. Pokud jím jste nebo nějakého znáte informujte ho prosím o tomto jubilejním koncertě.

Děkujeme za šíření těchto informací a budeme se těšit na setkání.

Pozvánka

Za PSSU Most

Ing Pavel Prágl

předseda

 

Blahopřání od Pěveckého sdružení moravských učitelů k 90. výročí založení PSSU.

Dopis.pdf (148,9 kB)

Kalendář akcí

Patrně poslední vystoupení PSSU

17.03.2016 12:17

Vzpomínkový koncert

13.02.2016 23:59

Adventní koncerty

07.12.2015 20:51

Česká mše vánoční

07.12.2015 20:48

Jarní koncert

25.05.2015 11:41

Novinky

Vánoční akce

07.12.2015 20:56

Koncert ke Dni pro sv. Václava

22.09.2014 17:58

Koncerty v roce 2014

14.04.2014 08:44

Aktualizovaný seznam skladeb podzimního jubilejního koncertu

01.09.2013 19:40

Skladby pro koncert 19. 10. 2013

07.08.2013 21:03