PSSU Most – léta zpívání  (1993 – 1995)

(vzpomínky kronikáře a předsedy PSSU Dr. Dušana Golla)

R. 1993:

14. 2. 1993 se PSSU Most poprvé zúčastnilo Pražských dnů sborového zpěvu ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Sbor zde získal  stříbrné pásmo a mezinárodní porota v čele s prof. Jiřím Kolářem ocenila hlavně „dobrý hlasový materiál, přesvědčivý, pregnantní rytmus, znělé basové skupiny, dobře sestavený program a přesvědčivé vedení sboru“. Menší výhrady byly k hlasové výchově, odstínění hlasů v polyfonii, ne zcela kompaktní zvuk ve forte.  Sbor řídil  Z. Frelich.

23. 5. 1993:

PSSU se již podruhé ve své historii zúčastnilo národního a mezinárodního festivalu Harmonie festival ´93 v Lindenholzhausenu poblíž Limburgu v SRN. Soutěžní festival byl vypsán pro smíšené, ženské a mužské sbory v 10 kategoriích. PSSU soutěžilo s dalšími pěti sbory 23. 5. 1993 v kategorii Mužský sbor s povinnou skladbou od 31 členů.

Našimi konkurenty byly sbory z Nizozemí (Veldhovens Mannenkoor a Made´s Mannenkoor, z Estonska Mannerchor der Talliner 21. Oberschule, z Litvy Auseklis Riga a  Dursley Male Voice Choir z Anglie.

Na programu jsme měli Beatus ille servus od Francesca Foggi, Tábor mrtvých Fridricha Hegara a lidovou Verbuňk v úpravě Oldřicha Halmy. Sbor řídil Dr. Zdeněk Frélich.

Rozhodnutí poroty předčilo naše očekávání. V kategorii mužské sbory (2. místo), v kategorii folklor (1. místo). Obrovské nadšení zavládlo nejen mezi členy sdružení, ale i mezi našimi hostiteli z městečka Solmsu, kde jsme byli ubytováni. Ocenění převzal sbormistr spolu s předsedou sboru přímo z ministerských rukou.

Bodové hodnocení mezinárodní jury: Harmonie festival 199

  Mužské sbory   Kateg. Folklor   Celkem
Veldhoven Holandsko 492 b. 1. cena 246 b. 2. cena  738 b.
PSSU Most   489 b. 2. cena 247 b. 1. cena 736 b.
MS Tallinn 489 b. 2. cena 243 b.   732 b.
Dursley Male  VB 484 b.   244 b.   728 b
Auseklis Riga 473 b.   246 b. 2. cena 719 b.
Made´s Holandsko 478 b.   239 b.   717 b.
           

V Taunushalle v Solmsu jsme den před soutěží uspořádali koncert, v němž jsme zazpívali sbory B. Smetany, J. B. Foerstera, A. Kempkense a řadu lidových písní. V závěru pak zazněly 3 mužské sbory s doprovodem čtyřručního klavíru od A. Dvořáka za klavírního doprovodu prof. V. Vlkové a prof. H. Turkové. Pěkný úspěch!

17. – 28. 8. 1993: soustředění PSSU v Nové Pace (spojeno s koncertem)

4. 11. 1993: vzpomínkový večer na Aloise Škarku, bývalého ředitele 3. ZŠ Most a našeho sbormistra (koncert ve škole)

16. 12. 1993: 2 vánoční koncerty PSSU Most (pro důchodce a veřejnost)

20., 22., a 24. 12. 1993: Rybova mše v divadle a kostele

6. 1. 1994: Tříkrálový koncert v litvínovském kostele (PSSU, Strunky, ŽS Most, SPgŠ Most)

R. 1994:

25. 2. 1994 – Smetanova síň Obecního domu v Praze – soutěž Pražské dny sborového zpěvu

Tentokrát PSSU Most „zaskočilo“ za PSPU (pražské učitele), kteří z technických důvodů účast odřekli. Byli jsme tedy vyzváni k účasti hlavním výborem UČPS v Praze.  V pátek ráno jsme se rozezpívali v DK Repre v Mostě a v 8 hod. jsme pod vedením Z. Frelicha odjížděli do Prahy v sestavě: 14 prvních tenorů, 11 druhých tenorů, 14 prvních basů, 12 druhých basů.

V nádherném prostředí Smetanovy síně se k soutěži chystalo 7 mužských sborů (4 německé, 2 italské a 1 český).

V našem programu zazněl gregoriánský chorál,  sbory F. Fogii, L. Janáčka (Ach, vojna), Emila Axmana (Otci) a  B. Treharna Hey, nonny, no.

Hodnocení jury bylo pro nás lichotivé: První zlaté pásmo po Škarkově éře! V rozhlase na Vltavě vysílali gregoriánský chorál Ave Maria v naší interpretaci.

14. 3. 1994: Dušan Goll: Jak je to s uncemi a karáty zlata v PSSU?

„Eine sehr gute Leistung von Chor und Chorleiters“, napsal německý porotce k výkonu PSSU na Pražských dnech sborového zpěvu 25. 2. 1994 v Praze a podobně doc. Kolář:“ Blahopřeji k výkonu“. Stejné zlaté ocenění jsme získali před sedmi lety ještě s naším Lojzíkem Škarkou. Lze si jen považovat, že nynější sbormistr Zdeněk Frélich má rovněž schopnosti, které vedou PSSU nejen k dalším úspěchům, ale hlavně umožňují pracovat i nadále na špičkové úrovni. Tedy sečteno a podtrženo: zlatých uncí (28,35 g) by bylo na kontě PSSU dost v podobě měřitelných úspěchů. Umělecké výrobky se však z ryzího zlata nezhotovují. Barva zlata je krásná. I barva lidského hlasu je krásná a vyzní tehdy, když se k ní přidá srdce. Pokud připustíme, že ekonomické zájmy člověka budou jediným trendem a volný čas bude vyplňován pouhou konzumací bez ohledu na kulturní tradice národa, pak je to moc špatné“.   (Mostecký deník – kráceno)

9. 4. 1994 – DK Repre Most: „Dík, Mistře Lukáši“

S malým zpožděním (nar. 21. 8. 1928) uspořádal oblastní výbor UČPS kocert z díla tohoto velmi oblíbeného autora za jeho osobní účasti. Vystoupily sbory DS Strunky, Dívčí KS Meziboří, Hlahol Chomutov, Ženský sbor Most, Smíšený sbor Rubín Podbořany a Canticorum Kadaň,  PS Cantores s. Venceslai Most, Dívčí sbor SPgŠ Most,  Ženský komorní sbor  Jirkov a PSSU Most (cyklus Jaro se otvírá s doprovodem houslí).

Zdeněk Lukáš byl provedením velmi příjemně překvapen a poděkoval všem zúčastněným. Celý koncert byl provázen mluveným slovem Dr. Dušana Golla. Zástupci města Mostu, ač byli pozváni, se na koncertě ani neukázali.

12. 5. 1994 – Městské divadlo Most: Velký májový koncert

PSSU ke koncertu přizvalo velký mužský sbor Ulfts Mannenkoor z Holandska (80 členů) pod vedením sbormistra Piet Van den Sandena.  V jejich podání zazněly sbory A. L. Webera, D. Bortňanského, G. Bileta i P. I. Čapkovského.  Slečna Vychodilová  skvěle zahrála koncert d moll od J. S. Bacha s orchestrem. V závěru večera zapěly spojené mostecké sbory za doprovodu Komorního orchestru teplické konzervatoře (dir. prof. J. Valta) Českou píseň, kantátu Bedřicha Smetany.  (Holandský sbor nám připadal jako průměrný, zdá se, že reklama přeháněla. S teplickým orchestrem jsme spolupracovali k oboustranné spokojenosti již podruhé (prvně ve skladbě J. Brahmse spolu se zpěvačkou Evou Randovou k oslavě výročí ústecké profesorky zpěvu Švábové).

28. 5. 1994 – zámek Krásný Dvůr

Na schodech zámku, který nese výrazný vliv francouzského stavitelství, zazpívaly Cantores sancti Venceslai, Ženský komorní sbor Jirkov a spojené sbory Rubín Podbořany a Canticorum Kadaň. Z PSSU nás bylo jen 20!, takže jsme nemohli vystoupit. Měli jsme s sebou známé, vnoučata apod.  Po koncertě následovala procházka nádherným anglickým parkem (založen Černínem z Chudenic) a den byl zakončen táborákem s opékáním vuřtů.   Velké HURÁ!  podbořanským organizátorům.

18. 6. 1994 – Tibi laus (soutěž pěveckých sborů v interpretaci duchovních písní) – hlavní pořadatel a organizátor: PSSU Most

Myšlenka o zrodu soutěže Tibi laus padla při návratu ze sjezdu UČPS v Praze. Rozhodli jsme se s Jiřím Břízou, říká Dušan Goll, že uspořádáme soutěž sami. Psal se listopad 1993. Bylo třeba vše projednat na úřadech, což se povedlo. Velmi nám byla nápomocna paní dr. Hladká z odboru kultury OkÚ v Mostě. Věc podpořil i tehdejší starosta Bořek Kalvoda, a tak jsme mohli začít psát projekt „Tibi laus“. Myšlenka byla na MK přijata, zbývalo domluvit hlavní sponzory akce. Záštitu nad soutěží převzal ThDr. Josef Koukl, biskup litoměřický.  18. 6. vše vypuklo. Zasedla čtyřčlenná porota (doc. Kolář, dr. Štíbrová, prof. Martincová a prof. Jelínek). Soutěžilo celkem 9 sborů českých a jeden sbor z Marienbergu. Zlato si nakonec odvezli Čeští madrigalisté, stříbro Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka a bronzová medaile zůstala v Mostě zásluhou Cantores sancti Venceslai.  V kategorii světských sborů opět zazářila Schola ze Šumperka. Mše celebrovaná litoměřickým biskupem a skladby vítězných sborů byly důstojnou tečkou za prvním ročníkem soutěže Tibi laus.  

29. 6. 1994 – Poslední léč (závěr sezóny)

Seděli jsme v klubovně v Repre. Účast byla výborná, bylo nutné dát pokyny k soustředění v Rakovníku. Přišla mezi nás i naše dobrá víla paní prof. Martincová, která se nabídla jako hlasová poradkyně na soustředění. V následující diskusi se objevily některé závažné otázky (bohužel bez řešení):

  • stárneme a nedaří se získávat mladé nástupce
  • v docházce jsou velké výkyvy
  • není spolehnutí na jednotlivce, většina práce zůstává na několika obětavých členech

20. – 27. 8. 1994: soustředění v Rakovníku

Dvakrát jsme byli v Nové Pace, bylo tam krásně, ale dálka byla velká a cena za dopravu vysoká. Rakovník je z Mostu blízko a je nádherný.

3. září 1994: koncert PSSU Most na festivalu sborového umění v Jihlavě

Předchozí úspěchy sboru zřejmě neušly hlavnímu výboru UČPS v Praze, a proto jsme byli vyzváni, abychom se zúčastnili této prestižní přehlídky sborového umění nejen samostatným koncertem, ale byla nám také zadána premiéra Tří antifon maďarského skladatele Dobose Kalmána (3. cena jihlavské skladatelské soutěže).  Zpívali jsme na 2. festivalovém koncertu, řídil Zdeněk Frélich.  V programu bylo ještě 5 sborů A. Dvořáka, Janáčkova Vojna a na závěr Lukášovo Jaro se otvírá s průvodem houslí). Houslistka Simona Pešková z Mostu nás však doslova zradila a po nejapné výmluvě se prostě nedostavila  ke koncertu. Museli jsme poslední skladbu zrušit. Pan Kálmán byl osobně přítomen a za provedení svých antifon nám poděkoval. V kuloárech jsme zaznamenali, že prof. A. Tučapský byl s naším výkonem spokojen.

Na dalších koncertech zpívaly VŠ PS Ostrava, Collegium Musicum Aquitaine z Francie, Foersterovo komorní sdružení z Prahy,  PSMU z Brna,  švédský ženský sbor Vox amabilis, Ondráš z Nového Jičína a Severáček z Liberce. Prostě vynikající společnost !

Nacvičovali jsme hlavně Dvořákových 5 sborů pro mužské hlasy na slova litevské poezie op. 27, a to i po večerech.  Prof. Martincová nám velmi vydatně pomáhala,  byli jsme jí za to vděčni.  Zúčastnilo se 42 zpěváků. Součástí naší účasti byl také koncert v Dačicích na nádvoří zámku.

24. 11. ´94: koncert PSSU Most v Rabasově muzeu v Rakovníku

Bez našeho přičinění byla v sále velmi dobrá účast, výborná akustika a náš Zdeněk Kálik skvěle uváděl. Opravdu vydařený koncert!

15. 12. 1994: Vánoční koncert PSSU Most se konal v DK Repre Most. V doprovodu zazněly poprvé nové varhany, které jsme si zakoupili pro tyto účely. Pak už následovaly v dalších termínech oblíbené „rybovky“ s orchestrem v městském divadle.

R. 1995:

6. 1. 95: Tříkrálový koncert v litvínovském kostele – účastnily se sbory mostecké (PSSU Most,  ŽS Most a dívčí sbor SPgŠ Most)

Ve velké zimě, ale v pěkné akustice zazněly Locus iste od Brucknera, Cum decore a koledy našeho člena Jirky Břízy.

10. 2. 95: společenské posezení PSSU s tancem

K tanci hrála skupina Pomezí (s Robertem Kuskem), hojná účast členů i s manželkami.

25. 3. 95: Kostel církve československé husitské v Lounech

Na programu koncertu PSSU Most: Handl Gallus, Dvořák, Foerster, Hanuš, Laburda ad. Pěkná účast, vstupné na dobročinné účely.

27. 5. 95: setkání severočeských sborů UČPS v Krásném Dvoře. Zúčastnilo se celkem 6 sborů, sbormistr F. Barák z Podbořan byl vyznamenán od HV UČPS  zlatým odznakem s granáty

9. 6. 95: koncert Hudební přátelství

Mezi sbory Breda´s Mannenkoor a PSSU Most vzniklo přátelství, které se datuje do minulosti.  Tentokrát byl dirigentem Marcel Verhoeff a na programu byla především Polní mše Bohuslava Martinů. Holanďané ji měli zažitou z koncertu doma, my jsme ji naposled zpívali v r. 1971.  Dalo to dost práce, ale výsledek stál za to. Bohužel mostecká veřejnost zaplnila jen cca jednu třetinu ze 400 sedadel městského divadla. 10. 6. jsme celou mši společně zazpívali v Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.  Holandský sólista ještě zpíval Dvořákovy Biblické písně.  Zájem veliký, bylo nabito !

19. – 26. 8. 95: soustředění PSSU v Táboře

Nápad zorganizovat soustředění v Táboře dostala pí prof. Martincová, a to už v Jihlavě. Rádi jsme se změnou souhlasili už proto, že v Táboře působil známý sbor Hlahol. Do Tábora jsme vyslali jako vždy našeho Zdeňka Burdu na výzvědy. Domov mládeže SOU spojů sice nebyl nejmodernější, ale dalo se to vydržet. Přitom jsme podnikli výlet do Jindřichova Hradce a uspořádali koncert v rodišti Vítězslava Nováka, v Kamenici nad Lipou.  Řídil Zdeněk Frélich a mimo jiné zazněl i Novákův Kyjov.

14. 12. 95: Vánoční koncert PSSU v Repre Most

Hostem byl DPS Korálek a ŽS Most. V závěru zazněly koledy J. Břízy za varhanního doprovodu autora s dcerou Markétou. Řídil Vl. Podlena.

18. a 19. 12. 95: „rybovka“ za účasti spojených mosteckých sborů. Oba koncerty byly už měsíc předem v divadle vyprodány.

24. 12. 95: Rok jsme zakončili smutnou zprávou. Na Štědrý den zemřel jeden z našich nejvěrnějších – Láďa Čtvrtník, oddaný přítel Aloise Škarky, dentista s velkým D, vždy noblesní pán, který nezkazil žádnou legraci.  Čest jeho památce!

                         (Podle záznamů Dušana Golla zpracoval Zdeněk Frélich)