Archiválie

Kroniky: 

1. kronika, 1923–1959
  2. kronika, 1959–1962
Stanovy:  z roku 1955
  z roku 1969
  z roku 1992
  z roku 2012
Brožury vydané k významným výročím: 35 let PSSU
  50 let PSSU
  60 let PSSU
  70 let PSSU
90 let PSSU
Všechna sláva polní tráva Mostečana Aloise Škarky
Historie vzniku a 60 let činnosti PSSU (E. Gollová, I. Tomková)
Diplomová práce, r.1971 (M. Hříbalová)
Závěrečná práce, r.2001 (L. Mirvaldová)