Z historie PSSU

První zkoušce Pěveckého sdružení severočeských učitelů (PSSU) předcházela schůzka Budče Krušnohorské v říjnu 1922, na níž se učitelé usnesli založit po vzoru pražských a moravských učitelů obdobné sdružení na Mostecku. Po několika měsících jednání s úřady a přípravných pracích se sešlo na první zkoušce 13. ledna 1923 celkem 55 učitelů z mosteckého okresu a okolí.

První koncert PSSU se konal 15. prosince 1923 v Duchcově a mosteckému publiku se představili učitelé 12. ledna 1924 v divadelním sále tehdejšího Reprezentačního domu hornického. V prvních letech činnosti se konala vystoupení jen v Mostě a jeho okolí, ale později se okruh koncertů rozšiřuje daleko do nitra Čech.

Na podzim roku 1938, kdy bylo pohraničí zabráno fašistickými okupanty, odchází čeští učitelé do vnitrozemí. Po osvobození vlasti se učitelé opět vrací a v roce 1946 se schází 46 členný sbor.

Po roce 1948 dochází k častému střídání dirigentů, což mělo vliv na uměleckou úroveň sboru, která stagnovala, klesl i počet členů a dokonce se uvažovalo o rozpuštění PSSU. Východiskem z této krizové situace bylo převzetí sboru Aloisem Škarkou, místodirigentem Pěveckého sdružení pražských učitelů. Pod tímto náročným sbormistrem se podařilo překonat obtíže a postavit sbor na novou uměleckou základnu. Závazné bylo i rozhodnutí, že se členem může stát každý zpěvák, tedy i neučitel. Tím se rozšířila členská základna až na 90 členů, což se projevilo pozitivně na další činnosti sboru. V roce 1958 PSSU účinkovalo i na známém hudebním festivalu Pražské jaro. V dalších letech se činnost PSSU rozšiřuje i za hranice (Německo, Bulharsko, Jugoslávie, Finsko, Holandsko a další).

Za svou kulturní činnost bylo PSSU vyznamenáno v roce 1960 Cenou města Mostu a dvakrát Krajskou cenou za kulturu. V roce 1967 se mu dostalo i Čestného uznání vlády ČSSR. Dirigent Alois Škarka byl v roce 1966 vyznamenán Cenou města Mostu a v roce 1968 Krajskou cenou za kulturu.

Po listopadu 1989 se v PSSU mnohé změnilo. Došlo k postupnému poklesu počtu zpěváků až na současný počet 19. Přes různé snahy získat do našich řad nové zpěváky noví nepřichází. Navíc dochází k postupnému úbytku členů vzhledem k jejich věku. Tím jsou ohroženy perspektivy tradice 90 let mužského pěveckého působení v severních Čechách.

PSSU je členem celostátní obce Unie českých pěveckých sborů (UČPS), účastní se pravidelně tradičního festivalů duchovní hudby Tibi laus v Mostě, vystupuje pravidelně na vánočních provedeních České mše vánoční J.J.Ryby v Mostě a v Teplicích a na adventních koncertech.

Svým zpěvem promlouvá k srdcím svých posluchačů a přináší jim radost a dobrou pohodu do jejich všedních dnů. Koncerty PSSU přispívají k obohacení života lidí nejen na mostecku. Svou činností naplňuje PSSU slova Věna Bedřicha Smetany:

„Zpěvu dar všech srdcí vroucích vlasti budiž, vlasti věnován…“.

 

 

Ing. Pavel Prágl

předseda PSSU Most